GEN 303 Urethane Primer Grey

Giá bán :
GEN 303 Urethane Primer Grey is Nippon's low priced 2-component primer. Products is suitable for trucks and other industrial equipment.

Mixing ratio GEN 303 Urethane Primer Grey

 •      Gen 303                    4
 •      Hardener D25            1
 •      Nax 500                    1-2

Technical data

 •      Nozzle diameter: 1.5 mm
 •      Spray gun distance: 15 - 20 cm
 •      Spray gun pressure: 2-3 bar.
 •      Number of sprays: 2 - 3 layers.
 •      Paint screen thickness: 40 - 60 microns.
 •      Waiting time between layers: 3-5 minutes at 30oC
 •      Waiting time before drying: 5 minutes at 30oC

Dry Time

Temperature                  Dry time

30oC                             40 - 60 minutes

60oC                             15 - 20 minutes

Life time

 •      The time span between mixing primer 303 and curing is 60 minutes at 30oC.

Relative Product


Liên hệ ngay để được giải đáp mọi thông tin

0913061882Đăng ký tư vấn
Tại sao chọn chúng tôi

Dịch vụ tốt

Sản phấm chất lượng

Giá cạnh tranh

Hỗ trợ khách hàng 24/7